Cenas Jūrmalā

Asaros:

Vienreizējs apmeklējums – 9,- €

Mēneša abonements (apmeklējums 1x nedēļā) – 30,- € mēnesī

Mēneša abonements (apmeklējums 2x nedēļā) – 39,- € mēnesī

Majoros:

Vienreizējs apmeklējums – 9,- €

Mēneša abonements (apmeklējums 2x nedēļā) – 39,- € mēnesī

Abonements 10 nodarbībām (derīgs 3 mēnešus) – 63,- € mēnesī

Individualās nodarbības (neskaitot telpu īri).

1 stunda - 30,- €

1,5 stundas - 35,- €