Nodarbības Latgalē

Krāslavā

Kultūras Nams, Rīgas iela 26. Otrdien plkst. 18:00-19:30 Cetrurdein plkst. 18:00-19:30

Robežnieki

Kultūras Nams, Jaunatnes iela 6, Robežnieki, Robežnieku pag., Krāslavas nov. Pirmdien plkst. 15:00-16:30 Trešdien plkst. 15:00-16:30